Header Image for CyngorTrefAberaeron

Y Cynghorwyr

Dylid cysylltu ymhob achos gyda Chlerc y Cyngor - gweler y tudalen 'Cysylltu a ni'. 

Maer: Cyngh Elizabeth Evans

Dirprwy Faer: Cyngh Katrina James  

Cyngh Phillip Davies

Cyngh Rhys Davies 

Cyngh Darryl Evans
Cyngh Mair Harrison
Cyngh Owenna James
Cyngh Rhodri Jones
Cyngh Neris Lloyd
Cyngh Diana Mace
Cyngh Roger March
Cyngh Huw Thomas