Header Image for CyngorTrefAberaeron

Y Cynghorwyr

Dylid cysylltu ymhob achos gyda Chlerc y Cyngor - gweler y tudalen 'Cysylltu a ni'. 

Maer: Cyngh Elizabeth Evans

Dirprwy Faer: Cyngh Katrina James  

Cyngh Phillip Davies

Cyngh Rhys Davies 

Cyngh Darryl Evans
Cyngh Mair Harrison
Cyngh Owenna James
Cyngh Neris Lloyd
Cyngh Huw Thomas
Cyngh 
Cyngh 
Cyngh