Header Image for CyngorTrefAberaeron

Y Cynghorwyr

Dylid cysylltu ymhob achos gyda Chlerc y Cyngor - gweler y tudalen 'Cysylltu a ni'. 

Maer: Cyngh Darryl Evans

Dirprwy Faer: Cyngh Rhodri Jones  

Cyngh Phillip Davies

Cyngh Rhys Davies 

Cyngh Darryl Evans
Cyngh 
Cyngh Katrina James
Cyngh Owenna James
Cyngh Neris Lloyd
Cyngh Diana Mace
Cyngh Roger March
Cyngh Huw Thomas