Header Image for CyngorTrefAberaeron

Gwybodaeth am y Cyngor

Cyfarfod y Cyngor ym Mis Tachwedd 2021

Cynhelir cyfarfod o Gyngor Tref Aberaeron drwy fynychu o bell am 7:00pm ar nos Fawrth 9fed o Dachwedd 2021.  Y mae'r Agenda ar gael ar y dudalen 'Cofnodion, Cyfarfodydd ac Agendas'.   Cysylltwch gyda'r Clerc am fanylion pellach.