Header Image for CyngorTrefAberaeron

Gwybodaeth am y Cyngor

Cyfarfodydd y Cyngor ym Mis Mai 2022

Cynhelir cyfarfod Blynyddol a Chyfarfod Misol o Gyngor Tref Aberaeron yn Ystafell Bwyllgor 2 am 7:00pm ar nos Fawrth 10fed o Fai 2022.  Gellir gael mynediad i'r cyfarfod hefyd drwy MicrosoftTeams. Y mae'r Agenda ar gael ar y dudalen 'Cofnodion, Cyfarfodydd ac Agendas'.  

Cysylltwch gyda'r Clerc am fanylion pellach.