Header Image for CyngorTrefAberaeron

Gwybodaeth am y Cyngor

Contract Torri Porfa a Thorri Gwrych 2020-2023 Cae Sgwâr a Pharc-y-fro, Aberaeron

Gwahoddir prisiau ar gyfer torri porfa a gwrych ar y Cae Sgwâr a Pharc-y-fro, Aberaeron.  Y dyddiad cau ar gyfer derbyn prisiau yw 5:00pm dydd Mercher 5ed o Fawrth 2020. Gellir cael rhagor o fanylion drwy gysylltu gyda'r Clerc naill ai drwy anfon e-bost at ctaberaeron@btinternet.com neu drwy deleffonio 0774 9320915.

Denfer Morgan

Clerc Cyngor Tref Aberaeron