Header Image for CyngorTrefAberaeron

Croeso i Wefan Cyngor Tref Aberaeron

Ffurfiwyd Cyngor Tref Aberaeron yn ystod ad-drefnu llywodraeth leol ym 1974 ac y mae yn un o’r 735 cyngor tref a chymuned yng Nghymru.  Y mae’r Cyngor Tref yn cynrychioli’r lefel mwyaf lleol o weinyddiad lleol yn yr ardal hon.

Y mae’r Cyngor yn cynnwys 12 Cynghorydd sy’n cynrychioli cymuned Aberaeron.  Fe etholir Maer a Dirprwy Faer bob blwyddyn yn y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. 

Y mae gan y Maer dwy rôl, sef cadeirio cyfarfodydd y Cyngor Tref ac i ymgymryd â dyletswyddau sifig a gweithredu fel llysgennad ar ran y dref. 

Fe’u cynorthwyir gan Glerc Cyngor y Dref, sef Mr Denfer Morgan.

Cynllun Busnes Cyngor Tref Aberaeron 2021-24 

Mae Cynllun Busnes Cyngor y Dref 2021-24 yn darparu crynodeb o brif ddyheadau y Cyngor Tref ar gyfer y tair blynedd nesaf, Ebrill 2021-Mawrth 2024, ac yn amlinellu ei nodau ac amcanion allweddol.

Cynllun Busnes 2021-24 

 Hysbysiad o Gyfethol

 /Aberaeron-cym/UserFiles/Files/Rhybudd o Gyfethol-Notice of Co-Option cym.pdf