Header Image for CyngorTrefAberaeron

Croeso i Wefan Cyngor Tref Aberaeron


Ffurfiwyd Cyngor Tref Aberaeron yn ystod ad-drefnu llywodraeth leol ym 1974 ac y mae yn un o’r 735 cyngor tref a chymuned yng Nghymru.  Y mae’r Cyngor Tref yn cynrychioli’r lefel mwyaf lleol o weinyddiad lleol yn yr ardal hon.

Y mae’r Cyngor yn cynnwys 12 Cynghorydd sy’n cynrychioli cymuned Aberaeron.  Fe etholir Maer a Dirprwy Faer bob blwyddyn yn y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. 

Y mae gan y Maer dwy rôl, sef cadeirio cyfarfodydd y Cyngor Tref ac i ymgymryd â dyletswyddau sifig a gweithredu fel llysgennad ar ran y dref. 

Fe’u cynorthwyir gan Glerc Cyngor y Dref, sef Mr Denfer Morgan.

Coedlan Allt Y Graig
Fe brynodd Cyngor Tref Aberaeron Coedlan Allt Y Graig ym Mai 1995 gyda chymorth gwahanol grantiau.  Mae gan aelodau’r cyhoedd y cyfle nawr i fwynhau cerdded ar hyd llwybr sy’n ymestyn drwy ganol y goedlan 15 cyfer.  Y mae’r llwybr yn ymuno’n gyfleus gyda’r llwybr cerdded/seiclo sy’n mynd ar hyd yr hen lein rheilffordd i Ystâd Llanerchaeron, sydd nawr dan berchnogaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.  Cliciwch ar y llun isod i gael gafael ar ragor o wybodaeth.