Header Image for CyngorTrefAberaeron

2015-16

Ni thalwyd costau teithio na lwfans i unrhyw Aelod.

 2016-17

 Ni thalwyd costau teithio na lwfans i unrhyw Aelod.

2017-18

Ni thalwyd costau teithio na lwfans i unrhyw Aelod.

 2018-19

 Ni thalwyd costau teithio na lwfans i unrhyw Aelod.

2019-20 

Ni thalwyd costau teithio na lwfans i unrhyw Aelod.   Hysbysiad

2020-21 

Ni thalwyd costau teithio na lwfans i unrhyw Aelod.   Hysbysiad

2021-22 

Penderfynodd y Cyngor yn ei gyfarfod ar 8fed o Fehefin 2021 fabwysiadu’r Cynllun Taliadau i Aelodau isod ar gyfer 2021-22:-

Taliadau a gynhwysir yn y Cynllun

Penderfyniad 41 – Costau gofal

Penderfyniad 42 – Cyfraniad at gostau a threuliau*

Penderfyniad 45 – Costau teithio

Taliadau na chynhwysir yn y Cynllun

Penderfyniad 44 – Taliad cyfrifoldebau penodol

Penderfyniad 46 – Taliad cynhaliaeth

Penderfyniad 47 – Taliad colled ariannol

Penderfyniad 48 – Taliad Pennaeth Dinesig

Penderfyniad 49 – Taliad Dirprwy Bennaeth Dinesig

*Fe benderfynodd y deuddeg Aelod ddewis gwrthod y taliad tuag at gostau a threuliau.