Header Image for CyngorTrefAberaeron

2015-16

Ni thalwyd costau teithio na lwfans i unrhyw Aelod.

 2016-17

 Ni thalwyd costau teithio na lwfans i unrhyw Aelod.

2017-18

Ni thalwyd costau teithio na lwfans i unrhyw Aelod.

 2018-19

 Ni thalwyd costau teithio na lwfans i unrhyw Aelod.

2019-20 

Fe benderfynodd y deuddeg Aelod ddewis gwrthod y taliad tuag at gostau a threuliau.

Ni thalwyd costau teithio na lwfans i unrhyw Aelod.   Hysbysiad

2020-21 

Penderfynodd y Cyngor yn ei gyfarfod ar 9fed o Fehefin 2020 fabwysiadu’r Cynllun isod ar gyfer 2020-21:-

Lwfansau a gynhwyshir yn y Cynllun

Penderfyniad 42 – Taliad tuag at gostau a threuliau*

Penderfyniad 45 – Taliad costau teithio

Penderfyniad 48 – Lwfans costau gofal

Lwfansau na chynhwyshir yn y Cynllun

Penderfyniad 44 – Taliad cyfrifoldebau penodedig

Penderfyniad 46 – Taliad costau cynhaliaeth

Penderfyniad 47 – Lwfans colled ariannol

Penderfyniad 49 – Taliad Pennaeth Dinesig

Penderfyniad 50 – Taliad Dirprwy Bennaeth Dinesig.

(Penderfyniad 43 – dim yn gymwys.)

*Fe benderfynodd y deuddeg Aelod ddewis gwrthod y taliad tuag at gostau a threuliau.