Header Image for CyngorTrefAberaeron

Gwasanaethau

Y mae’r gwasanaethau a gynigir gan y Cyngor yn cynnwys:

- darparu meysydd chwarae i blant ym Mharc y Fro a'r Cae Sgwar
- darparu Coedlan Alltygraig
- cynnal a chadw rhai llwybrau cyhoeddus
-  cynnal a chadw rhai gwrychoedd

- darparu arddangosfeydd o flodau
- darparu goleuadau’r harbwr a
- darparu Coeden Nadolig yn y dre a goleuadau yn y Cae Sgwar ar adeg y Nadolig.  Y Cyngor sydd hefyd yn trefnu'r digwyddiad Nadolig Cymunedol. 

Y mae’r Cyngor hefyd yn gwneud cyfraniadau ariannol blynyddol i Gyngor Sir Ceredigion ar gyfer y canlynol:

- cadw’r toiledau yn Nhraeth y De ar agor yn ystod tymor yr haf
- sicrhau fod Canolfan Croeso'r Dref yn agored ar y Sul drwy gydol y flwyddyn

ac i Bwll Nofio Aberaeron a'r Cylch. 

Mae gwasanaethau eraill a ddarperir gan Gyngor Sir Ceredigion yn y dref yn cynnwys:

Llyfrgell - a leolir yn Neuadd y Sir, Stryd y Farchnad

Pwll nofio - ewch i www.aberaeronswimmingpool.co.uk

Canolfan Croeso - a leolir ym Mhen Cei